PROJEKTIRANJE
Tvrtka VD PROJEKT d.o.o. u mogućnosti je realizirati izradu:

• arhitektonskih projekta
• projekta konstrukcija - statike
• geomehaničkih projekata
• projekata elektroinstalacija
• projekata vodovoda i odvodnje
• projekata strojarskih instalacija
• projekata prometnica
građevina visokogradnje i niskogradnje.


NADZOR
Pružamo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76/07), te Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.


USLUGA KOORDINATORA I i II u smislu provedbe Zakona zaštite na radu
Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I
• koordinacija primjene načela zaštite na radu u fazi izrade projekta;
• izrada plana izvođenja radova;
• izrada dokumentacije, koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II.
•koordinacija izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
• usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
• osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika;
• provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti.


OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE


KONZALTING, INŽENJERING, ZASTUPANJE INVESTITORA U SVIM FAZAMA REALIZACIJE PROJEKATA

Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:
• financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,

• financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,

• odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,

• povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,

• pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,

• pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata,
• pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.

IZ ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI 
Zagreb, 18. prosinca 2008.

 

  
naslovnica    |    o nama    |     djelatnosti    |    projekti    |    kontakti
Copyright © VDprojekt, 2010.